Elektroniskās grīdas
+371 29253076 info@e-floor.eu
 Nanotehnoloģijas
Nanotehnoloģijas un gēnu inženierija - uz priekšu, bet uzmanīgi un cilvēces labā!
Eiropas Savienības (ES) Komisija savā 2004. gada 12. maija paziņojumā „Towards a European Strategy for Nanotechnology” noteica mērķi – nostiprināt ES vadošo lomu eksperimentālajās izstrādnēs un jauninājumos, kas saistīti ar nanotehnoloģijām, tajā pašā laikā, risinot arī visas ar vides aizsardzību, drošību un sabiedrību veselību saistītos jautājumus.
 
Nanotehnoloģijas ir jaunu materiālu, struktūru un ierīču kontrolēta ražošana molekulārā līmenī (1 – 100 nanometri (nm)) ( www.sustainpack.com/nanotechnology.html). 
 
 
 
 
Nano apzīmē skaitļa miljardo daļu (10-9). Sasniedzot šādus izmērus, materiāli sāk izrādīt atšķirīgas fizikālās, ķīmiskās un bioloģiskās īpašības. Tātad nanotehnoloģijas dod iespēju mainīt materiālu pamatīpašības, nemainot to ķīmisko sastāvu (http://www.nanotec.org.uk/finalReport.htm).
 
Viens no interesantākajiem materiāliem ir ogleklis. Oglekļa nanocaurulītes ir cilindriskas formas struktūras, kas veidotas no oglekļa atomiem. 
 
 
 Oglekļa atomi ir savā starpā savienoti līdzīgi kā heksagonālajās grafīta plaknēs viena atoma biezumā, taču šīs plaknes ir "saritinātas" miniatūrās caurulītēs (http://lv.wikipedia.org/wiki/Oglek%C4%BCa_nanocaurul%C4%ABtes).
 
Pētījumi deva iespēju izgatavot oglekļa-vara-polimēra filmas, kurām pievadot elektrisko strāvu, tās sāk izstarot ne tikai siltumstarus, bet arī garos infrasarkanos starus, kas savukārt iesvārsta apkārtesošajos objektos ūdens molekulas, radot siltuma sajūtu.
Print
e-Floor.eu | -Copyright 2009 | -All rights reserved