Termoregulātori
+371 29253076 info@e-floor.eu
 Drošība
Labs termoregulators - drošība un naudas ekonomija
Oglekļa-vara polimēra filmas pielietojuma kvalitāte ir atkarīga no regulēšanas ierīces – termoregulatora (termostata) darbības kvalitātes. Regulators sastāv no diviem blokiem: vadības un komutācijas bloka. Vadības bloka darbību (barošanas pieslēgšanas/atslēgšanas režīmus) nosaka ieprogrammētie algoritmi, bet komutācijas bloks pieslēdz/atslēdz barošanu, atbilstoši komandām, kas tiek saņemtas no vadības bloka. Vairumā gadījumu kā komutācijas ierīce kalpo elektromehānisks relejs, kurš, atbilstoši sprieguma līmenim uz vadības kontaktiem, savieno/atvieno spēka kontaktus, komutējot elektrisko ķēdi. Kontaktu savienošanas laikā veidojas mikrodzirksteļošana un pakāpenisks kontaktu nodilums.
 
 
Otrajā attēlā ir redzamas divas līknes. Augšējā līkne raksturo optimālu elektroniskās grīdas darbības režīmu. Ja laika intervālā no t0 līdz t1 temperatūra telpā sasniedz Topt, tad regulators atslēdz filmai pieslēgto barošanu, bet pēc tam, kad gaisa temperatūra telpā ir sasniegusi zemāko pieļaujamo robežu, atkal pieslēdz strāvu, atjaunojot filmas sildīšanas procesu. Šāds darbības režīms ir iespējams, ja telpai ir laba siltumizolācija, un apsildāmās grīdas platība atbilst telpas kubatūrai.
 
 
 Sliktāk ir tad, ja ārā ir auksts laiks, bet telpas siltumizolācija ir slikta. Tad vēlamā Topt nevar tikt sasniegta, bet sasniedzot kritisko pieļaujamo filmas temperatūru, notiek tās automātiska atslēgšana no barošanas sprieguma. Ja regulatorā iebūvētie vadības algoritmi nav pietiekami pareizi, tad seko atkārtota barošanas pieslēgšana, jo regulators konstatē, ka vēlamā Topt nav sasniegta. Šāda situācija var būt bīstama. Vairākkārtējas pārslēgšanās rezultātā var veidoties dzirksteļošana un reizēm pat kontaktu salipšana. Ja apsildes ierīce nav pieslēgta pie automātiska drošinātāja, tad sekas var būt bēdīgas.
 
Diemžēl pasaulē ir sastopami ļoti atšķirīgas kvalitātes termoregulatori, tādēļ nebūtu vēlams uzticēties nepārbaudītiem risinājumiem, pat tad, ja tiem ir visi iespējamie sertifikāti, kas diemžēl neapliecinās vadības bloka darbības algoritmu kvalitāti.
 
Augstāku drošuma līmeni var sasniegt ar bezkontakta komutācijas blokiem uz simistoru bāzes, jo šeit komutācijas laikā nav mehāniska savienojuma. Pat tad, ja vadības algoritmi nebūs pietiekami precīzi, Jums neradīsies būtiskas problēmas ar ekspluatācijas drošību. Tādēļ, projektējot lielākas apsildāmās grīdas platības, vēlams izmantot bezkontakta termoregulatorus.
Print
e-Floor.eu | -Copyright 2009 | -All rights reserved